(1434) BÍ ẨN ĐỜI TÌNH

(1434) BÍ ẨN ĐỜI TÌNH
Đời tình ai kể hết ra đâu?
Càng vôi tin càng dể thảm sầu!
Bí ẩn đời tình càng khó kể ,
Muốn người kể hết, hết còn lâu!
Phương Minh (5/1966)

*2016 :

 

bình luận

bình luận