(1430) VIỆC DÂN NHƯ VIỆC MÌNH

(1430) VIỆC DÂN NHƯ VIỆC MÌNH
Xem việc dân như việc của mình,
Tiếp dân vui vẻ và thân tình!
Tình quan, dân thắm thiết thêm mãi,
Chắc chẳng ai chê, chửi, phẩm bình?!
Phương Minh (9/1999)

*2016 : 20/9 (331)

 

bình luận

bình luận