(1423) LẮM LOẠI NGÀY

(1423) LẮM LOẠI NGÀY
Thiên hạ chọn ra lắm loại ngày,
Chào mừng, kỷ niệm,… cứ loay quay!
Tiếc thay phần lớn nặng hình thức.
Thực chất nội dung chẳng mấy hay!
Phương Minh (9/1999)

 

 

bình luận

bình luận