(1418) CÒN MÃI DANH THƠM

(1418) CÒN MÃI DANH THƠM

*Thành kính dâng tặng hương hồn của Cô Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tất cả những người suốt đời  cống hiến cho dân, nước.

Tài sản không gì cho cháu, con,
Chính là biểu hiện tấm lòng son!
Cả đời vì nước không nề khổ,
Sống thế, danh thơm mài mãi còn!
Phương Minh (1/3/2016)

*2016 : 2/3 (316)

 

bình luận

bình luận