(1411) DÂN KHÓ QUÊN

(1411) DÂN KHÓ QUÊN
Tưởng có gốc to ghế mãi bền,
Quơ quào, vơ vét mong giàu lên!
Nay vào lao gở từng tờ lịch,
Tội lổi nầy dân khó thể quên!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận