(0208) CHẤT ĐỜI TRONG THƠ  ->TT001

(0208) CHẤT ĐỜI TRONG THƠ  ->TT001
Sáng tác được thơ đượm chất đời,
Quả là khó lắm phải đâu chơi !
Không qua cảm xúc đầy chân thật,
Ý có đâu mà diễn được lời!
(8/1964)

(TT01)

*2015 : 25/10 (277)

*2016: 29/6 (435)

*2017: 8/1 (539)

bình luận

bình luận