(1410) ĐỤNG LÀ BAY CHỨC

(1410) ĐỤNG LÀ BAY CHỨC
Dưới làm sai, trên biết hay không?
Biết rất rõ mà sợ mất lòng!
Bởi dưới có ô dù quá vững,
Đụng vào, còn chức, khó lòng mong!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận