(1372) MONG NGÀY GẶP LẠI

(1372) MONG NGÀY GẶP LẠI
Người quen xưa, nay biết tìm đâu?
Cứ mãi chờ mong sao khỏi sầu?!
Đồng cảm tạo ra bao kỷ niệm,
Mong ngày gặp lại chẳng còn lâu!
Phương Minh (11/1978)

*2016 :

 

 

bình luận

bình luận