(1371) GẶP TRAI KHÉO LỪA

(1371) QUEN TRAI KHÉO LỪA
Gái kén chồng quen trai khéo lừa,
Thông minh, thận trọng cũng bằng thừa!
Lọt vào giữa bẫy còn chưa biết,
Muốn thoát bẩy, tình cứ dây dưa!
Phương Minh (11/1978)

*

 

bình luận

bình luận