(1362) QUÊN KỸ NIỆM

(1362) QUÊN KỶ NIỆM
Nhớ, nhớ, quên, quên,… vương vấn sầu,
Muốn quên nhanh mà nhớ càng lâu!
Đã thành kỷ niệm quên sao được,
Cố gắng quên nào phải dễ đâu?!
Phương Minh (7/1973)

 

 

bình luận

bình luận