(1368) KỸ NIỆM XƯA

(1368) KỸ NIỆM XƯA
Tưởng thời gian giúp mình quên sầu,
Giờ mới hay có quên được đâu!
Kỷ niệm xưa còn lưu luyến mãi,
Cứ luôn lởn vởn ở trong đầu!
Phương Minh (11/1978)

*2016 :

 

bình luận

bình luận