*(0109 – A15) HAI THỨ TÌNH YÊU

*(0109 – A15) HAI THỨ TÌNH YÊU
Yêu nước, dân và yêu toán, thơ,
Hai tình yêu quyện chặt không ngờ!
Toán khơi động não làm dân sáng,
Thơ gợi khai tâm giúp nước nhờ!
Thiếu toán, thiếu luôn nguồn vui, hứng,
Xa thơ, xa cả dịp say, mơ !
Đời tôi không tách rời thơ, toán,
Nhớ toán, thơ làm tôi ngẩn ngơ !
Phương Minh(8/1975)
( Bài thơ dùng quá nhiều điệp tự. Tác giã muốn chỉnh lại nhưng
do vốn từ còn quá kém nên chưa chỉnh được. Rất mong được
các thi hữu giàu vốn từ góp ý chỉnh lại bài thơ. Mong lắm thay!)

 11/1 , 16+17/2, 4/5 (161)

 

 

 

bình luận

bình luận