(0254) THỜI TRANG

(0254) THỜI TRANG
Thời trang biểu hiện tính nhân văn,
Đừng có phô trương quá lố lăng!
Nét đẹp cần khoe, khoe kín đáo,
Giúp cho nhân cách càng thêm tăng!
(5/2000)

bình luận

bình luận