(0175) KÉN CHỒNG

(0175) KÉN CHỒNG
Còn khổ nào hơn gái kén chồng?
Tuổi đời chồng chất đáng buồn không?!
Đêm đông gối chiếc, đời hiu quạnh,
Lạnh khắp ngoài da, lạnh cả lòng…!
Phương Minh (7/1963)

3/3 (64), 23/9 (257)

 

 

 

 

bình luận

bình luận