(1777) THẬT ĐÁNG MỪNG!

Giàu mạnh thêm, vị thế dần cao,
Dân Việt Nam hạnh phúc biết bao!
Độc lập, tự do,… kiên quyết giữ,
Toàn dân đoàn kết góp công lao!
Phương Minh (11/2007)
1777(1677, A73, B27)
*2017 : 15/11

bình luận

bình luận