(1773) VỐN VÀ LỢI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Tưởng có vốn nhiều được lợi nhiều,
Thật là lầm lẫn biết bao nhiêu;
Làm ăn mà dễ dàng như thế,
Rối rắm sinh ra đâu lắm điều?!
Phương Minh (8/1993)
1773(1673, A73, B27)

bình luận

bình luận