(1326) CHỌN NGƯỜI YÊU

(1326) CHỌN NGƯỜI YÊU
Chọn người yêu hợp ý, cần thay!
Càng kiếm tìm càng thấy quá  gay!
Nêu chuẩn cao làm sao kiếm được,
Coi chừng bị ế … nếm chua cay!
Phương Minh (8/1973)

*2016 :

 

bình luận

bình luận