(1761) DẠY LÀM MẸ CHA

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Chưa được học cách làm mẹ, cha,
Dạy con không khéo rối thêm ra;
Thứ gì cũng được đem ra dạy.
Làm mẹ cha, quên dạy mãi a?!
Phương Minh (5/1983)
1761(1661, A73, B27)

bình luận

bình luận