(1647) ĐUỔI THEO MƠ ƯỚC

(1647) ĐUỔI THEO MƠ ƯỚC
Ham thích điều gì chọn kỹ đi,
Đuổi theo mơ ước thật kiên trì!
Thường xuyên khổ luyện tâm, tài, chí,
Thành đạt trên đời có khó chi?!
Phương Minh (12/2000)
1732(1647, A58, B27)

*2017: 5/1(536)

 

bình luận

bình luận