(1538) CÔNG BẰNG XÃ HỘI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

 

(1538) CÔNG BẰNG XÃ HỘI
Tiền, vàng nhiều thắng luật thôi mà,
Công bằng xã hội kiếm đâu ra ?!
Loài người quý trọng công bằng lắm,
Tưởng dể tìm mà quá lạ, xa!
Phương Minh (7/1974)

 

 

bình luận

bình luận