(1518) NÉ TRÁNH SỰ THẬT

(1518) NÉ TRÁNH SỰ THẬT

( Nhân vụ Nhà báo Quang Thế bị đánh trong khi tác nghiệp )

Đánh vào ngay má của người ta,
Lại bảo “Gạt tay trúng má” mà!
Sự thật thế nào ai cũng biết,
Né mà không khéo rối thêm ra!
Phương Minh (10/2016)

bình luận

bình luận