(1513) TRÁNH XA NGƯỜI XẤU

(1513) TRÁNH XA NGƯỜI XẤU
Người quá xấu mà không tránh xa,,
Khi quen thân càng rối thêm ra!
Sống gần người xấu nên thận trọng,
Không khéo coi chừng họ hại ta!
Phương Minh (11/1986)

 

bình luận

bình luận