(1506) THÀNH CÔNG TO

Khi dân hết hẳn mọi âu lo,
Vui sống trong dân chủ, tự do:
Hồ hởi góp công, rồi hưởng thụ,
Lo gì quan chẳng thành công to?!
Phương Minh (11/1985)

bình luận

bình luận