(0033) DÙNG NGƯỜI TÀI

(0033) DÙNG NGƯỜI TÀI
Nhìn thấy tật mà đoán được tài,
Quả là việc khó phải không ai?!
Dùng người vì lợi đời đâu dể,
Nếu chủ quan càng dể phạm sai!

Phương Minh (7/1983)

*2015 : 16/1

*2016: 28/6 (434), 7/12(509)

*2017 : 23/7

bình luận

bình luận