(1440) LÒNG CHỨA GƯƠM ĐAO

(1440) LÒNG CHỨA GƯƠM ĐAO
Những người lòng dạ chứa gươm đao,
Lừa đảo, hại người,… tạo họa cao;
Kết cục cuộc đời thường khốn đốn,
Phần đông gỡ lịch ở trong lao!
Phương Minh (3/2016)

 

 

bình luận

bình luận