(1426) TÌM NHAU

(1426) TÌM NHAU
Nam thích chiếm, còn nữ thích dâng,
Bên nào cũng có thứ người cần!
Cần nhau nên phải tìm cho có.
Không có, đời buồn, thêm khổ thân!
Phương Minh (9/1999)

 

 

bình luận

bình luận