(1404) DÂN LỢI

(1404) DÂN LỢI
Trên bày nhiều việc chẳng cần chi,
Dưới mệt ứ hơi đâu lợi gì?!
Dân lợi cần hơn là hình thức,
Dân không thấy lợi bỏ ngay đi!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận