(1401) NGHE KHOE MÀ MỆT

(1401) NGHE KHOE MÀ MỆT
Dốt, dở mà còn lậm tật khoe,
Bày ra nhiều chuyện để mong lòe!
Thời nào cũng lắm người như thế,
Nghe họ khoe sao khỏi mệt nè?!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận