(1399) NHỚ THUỞ ẤU THỜI

(1399) NHỚ THUỞ ẤU THỜI
Ai cũng trãi qua thuở ấu thời,
Bao buồn, vui khó tả nên lời;
Dù cho cuộc sống nhiều thay đổi,
Kỷ niệm xưa vẫn nhớ suốt đời!
Phương Minh (6/1987)

 

bình luận

bình luận