(1397) SAY MEN TÌNH

(1397) SAY MEN TÌNH
Men tình nhiều kẻ quá ham say,
Dù nếm qua đã biết đắng cay!
Đang say mèm, muốn say thêm nữa,
Biển tình dậy sóng, rối lên ngay!
Phương Minh (6/1987)

*2016 : 10/6 (407)

 

bình luận

bình luận