(1383) ĐƯỢC DÂN QUÝ

(1383) ĐƯỢC DÂN QUÝ
Trãi bao gian khổ chẳng hề than,
Yêu nước dân tình luôn chứa chan!
Vì lợi đời, hăng say cống hiến,
Dân tôn kính, quý họ vô vàn!
Phương Minh (5/2005)

*2016 : 9/6 (406)

 

bình luận

bình luận