(1376) HỌA LUÔN ĐEO

(1376) HỌA LUÔN ĐEO
Hiếp người quen tật, họa luôn đeo,
Gây hận thù sao khỏi mắc eo?
Oán trả, ơn đền thành thông lệ,
Lệ nầy, nhân loại khối người theo!
Phương Minh (4/1973)

 

 

 

bình luận

bình luận