(1373) THEO NÀNG THƠ

(1373) THEO NÀNG THƠ
Tính hấp dẩn sao quá tuyệt vời,
Tỏa lan vẽ đẹp sáng ngời ngời;
Càng nhìn càng nãy sinh cảm hứng,
Đành phải đuổi theo suốt cả đời!
Phương Minh (11/1978)

*2016 :

 

bình luận

bình luận