(1333) SỐNG BÁM ĐỜI

(1333) SỐNG BÁM ĐỜI
Sống bám đời thiên hạ rất khinh,
Yêu thương đồng loại còn đâu tình?!
Không làm mà cứ tranh nhau hưởng,
Lại muốn hưởng nhiều mới lạ kinh!
Phương Minh (9/1981)

 

 

 

bình luận

bình luận