(1327) ÁP ĐẶT Ý MÌNH

(1327) ÁP ĐẶT Ý MÌNH
Ý người thường khác ý riêng ta,
Cần phải dung hòa chung sống mà!
Áp đặt ý mình người chẳng thích,
Dể gì rối rắm chẳng sanh ra!
Phương Minh (8/1973)

*2015 : 8/12 (293)

*2016: 26/6 427)

 

bình luận

bình luận