*(1325 – A39*)TAN VỠ MỘNG YÊU

*(1325 – A39*) TAN VỠ MỘNG YÊU

( Họa bài “Tình thơ EM & TÔI” của Nguyên Nhật

Cứ tưởng cùng nhau thỏa mộng vàng,
Ngờ đâu người lại nỡ sang ngang;
Tình xưa tan biến miền phiêu lãng,
Nghĩa củ hòa theo nổi phũ phàng.
Đã quyết chạy theo tình phóng đãng,
Lại còn đeo đuổi cảnh giàu sang;
Mộng yêu tan vở buồn lai láng,
Giúp hiểu thêm sâu cỏi địa đàng..
Phương Minh (30/11/2015)

__________________________

Tình thơ EM & TÔI
(Nđt& lưu thuỷ đối , độc vận)
Nhớ mãi lần trao gởi mộng vàng
Nhưng rồi bỏ lỡ chuyến đò ngang
Giờ đây kẻ dạo miền phiêu lãng
Lại có người đan mảnh phũ phàng
Chỉ tại lòng mơ tình phóng đãng
Hay vỉ dạ ước cảnh giàu sang
Từ khi đẫm giọt buồn lai láng
Mới hiểu niềm đau cõi địa đàng ./.
Nguyên Nhật
30/11/2015

 

 

bình luận

bình luận