*(0109 – A05) MỸ CƯỚP NƯỚC TA

*(0109 – A05) MỸ CƯỚP NƯỚC TA
Mỹ vượt trùng dương cướp nước ta,
Ý đồ xâm lược dần tan ra!
Miền Nam quân Mỹ thi nhau gục.
Đất Bắc giặc trời nối tiếp sa!
Ta thắng, ta vui, ta thỏa thích,
Mỹ thua, Mỹ nhục, Mỹ gào la!
Thế giới ngày nay ai cũng rỏ :
Mỹ vượt trùng dương cướp nước ta!
(12/1972)

*Bài thơ được làm sau chiến thắng trong “trận Điện Biên Phủ trên không”

30/4 (145), 20/12 (291)

 *2016 : 1/5 (345)

 

bình luận

bình luận