**(0109 – B17) THẾ GIỚI HẾT ĐÀN ÔNG

Đã chỉnh sửa :

**(0109 – B17) THẾ GIỚI HẾT ĐÀN ÔNG

1*Đến khi thế giới hết đàn ông,
Buồn khổ các bà chịu nổi không?!
Người khác phái sao mà quá lạ?
Gần luôn cự cải; xa buồn, trông?!

2*Đến khi thế giới hết đàn ông,
Chắc các bà khó hiểu hóa công!
Tác phẩm nam nhân sao tuyệt diệu?
Mới ngắm qua đã xuyến xao lòng!

3*Đến khi thế giới hết đàn ông,
Phải sống cô đơn bởi thiếu chồng!
Cáu gắt, cằn nhằng,..hay gây gổ,
Các bà có chịu sống chung không?

4*Đến khi thế giới hết đàn ông,
Nổi khổ buồn đành nén đáy lòng;
Cùng giới, các bà đâu thể kể,
Tìm người khen, nịnh… vẫn hoài công!

5*Đến khi thế giới hết đàn ông,
Dù  có đàn bà cũng hóa không!
Sinh sản chức năng thành uổng phí,
Mầm còn ai gởi nữa mà mong…?

 (5/1974)

6/10 (263),

____________________________

Nguyên tác :

127(D407)* KHÔNG CÒN ĐÀN ÔNG

*Khi nào thế giới hết đàn ông,
Đàn bà buồn khổ cảnh phòng không!
Còn ai chìu chuộng và tâm sự,
Cự cải lúc gần, xa…nhớ mong?!

*Khi thế giới không còn đàn ông,
Đàn bà đâu hiểu tài hóa công!
Tạo ra tác phẩm sao kỳ diệu,
Chưa ngắm thì thôi, ngắm động lòng!

*Khi thế giới không còn đàn ông,
Đàn bà đành phải sống không chồng!
Tính tình cáu gắt, hay gây gổ,
Liệu các bà chung sống được không?

*Khi thế giới không còn đàn ông,
Đàn bà đành nén khổ trong lòng;
Với người cùng giới, làm sao kể,
Hạnh phúc luôn là chuyện ước mong?!

*Khi thế giới không còn đàn ông,
Đàn bà dù có cũng như không!
Khả năng sinh sản thành vô hiệu,
Ai gởi mầm để hóa trái, bông…?!

 (5/1974)

*Không còn đàn ông mầm đâu cấy ghép?Khoa học vạn năng cũng đành bó tay…!

 

 

bình luận

bình luận