(1136) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG

(1136) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG
Người có công mà phủ nhận công,
Còn tìm cớ chửi, sao đành lòng ?!
Đuổi xâm lăng, làm rạng danh nòi giống
Đảng phái nào hơn Cộng sản không?!
Phương Minh (8/2015)

 

bình luận

bình luận