(265A) VÌ DÂN LỢI

 

Bởi hiểu đời, đồng cảm việc dân,
Nhận ra ngay những thứ dân cần!
Chủ trương nào cũng vì dân lợi.
Quan và dân, nhờ thế, thêm gần!
Phương Minh (9/1983)

*2017 : 24/7

bình luận

bình luận