(0027) CÔNG NGƯỜI CỘNG SẢN

(0027) CÔNG NGƯỜI CỘNG SẢN
Độc lập, tự do quyết chí giành,
Ngày nay mộng ước đã hoàn thành;
Quân thù sạch bóng không còn nữa,
Công ấy muôn đời rạng sử xanh!
Phương Minh (6/1975)

*2015 : 3/5 (158)

bình luận

bình luận