**(0109 – B09) TÌM “NỮA KIA”

**(0109 – B09) TÌM “NỮA KIA”

*Trong mộng tưởng, tình bao giờ cũng đẹp,
Tình đời thường khác mộng rất là xa…!
Là con người ai cũng đã trãi qua,
Những lúc buồn, vui do mộng, thực!

*Mộng khác thực tạo ra bao phiền phức,
Khiến nhiều người luôn nhức óc, đau tim;
Mộng cao quá, dù có quyết tâm tìm,
Không dể gì cố tìm mà gặp được!

*Mãi mãi ngày sau, lùi về thưở trước,
Đã là người đâu thể chẳng yêu đương;
Không yêu đương trái ngược với đời thường,
Cưởng lại tính trời sinh đâu phải dể!

*Với chuyện yêu , còn nhiều điều đáng kể :
Giàu, nghèo, đẹp, xấu,…rối rắm làm sao!
Nhiều người đặt ra tiêu chuẩn xa, cao,
Khiến “nữa kia” tìm cả đời chẳng gặp !!!

 (9/1974)

26/2 –  8/2(564)

bình luận

bình luận