(0017) TAY CỪ

(0017) TAY CỪ
Sống chổ dể hư mà chẳng hư,
Ấy người bản lỉnh, đúng tay cừ!
Những ai đạt được danh, quyền, chức,
Mà sống thanh liêm mới xứng sư!
(8/2000)

*2015: 10/2 ,

*2016 : 4/5 (359)

*2017 : 20/7


                    

bình luận

bình luận