(0699) LÀM LỢI ĐỜI

(0699) LÀM LỢI ĐỜI
Mình thiệt mà người được lợi hơn,
Tốt hơn mình lợi, người buồn, hờn!
Nếu không làm lợi cho ai được,
Đừng biến mình thành kẻ ác nhơn!
Phương Minh (7/1966)

*2017 : 30/9

bình luận

bình luận