(0691) MỘNG YÊU TAN VỠ

(0691) MỘNG YÊU TAN VỠ
Không sống gần nên cứ nhớ nhau,
Mỗi người một ngã chung niềm đau!
Yêu nhau mà mộng yêu tan vỡ,
Sầu thảm làm sao khỏi nhuốm màu ?!
Phuong Minh (9/1964)

bình luận

bình luận