(0687) HỌC LUYỆN LÂU BỀN

(0687) HỌC LUYỆN LÂU BỀN
Thời gian trôi mãi không hề ngừng,
Học luyện đừng nên chọn điểm dừng!
Học nữa, học hoài, học mãi mãi,
Mở mang trí tuệ càng thêm mừng!
(5/1963)

**2017 : 11/11

bình luận

bình luận