(0428) QUEN HIẾP, DỌA NGƯỜI

(0428) QUEN HIẾP, DỌA NGƯỜI
Quen hiếp, dọa người bằng đạn bôm,
Nay người đáp trả lại la om!
Mục tiêu đơn cực làm sao đạt?
Thắng nước yếu, nghèo đâu mấy thơm?!
Phương Minh (10/2001)

bình luận

bình luận