(0280) LỜI GỌN, Ý SÂU

(0280) LỜI GỌN, Ý SÂU

Lời lẽ dài dòng thiếu ý sâu,
Đọc nhiều mà có nhớ gì đâu!
Sao bằng ngắn gọn nhiều hàm nghĩa,
Đồng cảm dễ nên nhớ được lâu!
 (8/1986)

bình luận

bình luận