(0070) ĐỘNG VIÊN NGƯỜI TÀI

(0070) ĐỘNG VIÊN NGƯỜI TÀI
Người hay cần phải được khen hay,
Ca ngợi chân tình, cổ vũ ngay!
Được thế mới mong người nỗ lực,
Đem tài năng cống hiến hăng say!
(3/1966)

*2015 : 23/1 , 10/7 (201)

*2016 : 7/5 (366)

*2016 : 13/12

 

bình luận

bình luận