(0239) GIÀU SANG VÀ HẠNH PHÚC

(0239) GIÀU SANG VÀ HẠNH PHÚC
Giàu sang, hạnh phúc khác nhau xa,
Khổ nổi người đời chẳng nhận ra!
Cứ tưởng giàu sang là hạnh phúc,
Thi nhau chụp giựt tạo phong ba!
(4/1965)

*2015 : 21/3 (102)

*2017 : 28/9

bình luận

bình luận